Category: Lifestyle

วิธีป้องกันไฟไหม้ในโรงงานให้เช่าวิธีป้องกันไฟไหม้ในโรงงานให้เช่า

โรงงานให้เช่า

หากจะบอกว่าโรงงานคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจคงไม่ผิดนัก ซึ่งอุบัติเหตุใดๆ ก็ตามที่เกิดกับโรงงานย่อมสร้างความเสียหายแก่เจ้าของอย่างยิ่ง โดยหนึ่งในอุบัติเหตุที่เจ้าของโรงงานนั้นกลัวมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นไฟไหม้นั่นเอง หากว่าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องการป้องกันไฟไหม้ในโรงงานให้เช่า ควรใช้วิธีดังต่อไปนี้ 1.อบรมพนักงานในโรงงานถึงขั้นตอนการป้องกันไฟไหม้ ปัจจุบันแผนการป้องกันไฟไหม้นั้นจัดเป็นแผนสำคัญของทุกโรงงาน ซึ่งกรณีที่เจ้าของโรงงานต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันอัคคีภัยมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ควรจัดอบรมพนักงานในโรงงานทุกคนถึงขั้นตอนการป้องกันอย่างละเอียด เพื่อให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจ สามารถรับมือกับเหตุการณ์ไฟไหม้ได้อย่างมีสติ ลดความเสียหายที่อาจเกิดกับโรงงานได้ 2.ติดตั้งเครื่องดักจับควัน การติดตั้งเครื่องดักจับควันถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างยิ่ง โดยเครื่องดักจับควันจะช่วยตรวจสอบปริมาณควันได้อย่างทันท่วงที และมีสัญญาณแจ้งเตือนให้พนักงานในโรงงานตระหนักถึงอัคคีภัยที่เกิดขึ้น ซึ่งเครื่องดักจับควันในปัจจุบันมีจำหน่ายพร้อมบริการติดตั้งให้เจ้าของโรงงานได้เลือกตามที่ต้องการ 3.จัดซื้ออุปกรณ์ดับไฟเบื้องต้นอย่างครบถ้วน การดับไฟในโรงงานให้เช่าเบื้องต้นโดยตัวพนักงานเองถือเป็นภารกิจที่ต้องทำเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องจัดซื้ออุปกรณ์ดับไฟเบื้องต้นอย่างครบถ้วนและเหมาะสม พร้อมทั้งจัดวางอุปกรณ์ดับไฟในจุดต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น พื้นที่จัดเก็บสินค้าที่ต้องการความปลอดภัยมากเป็นพิเศษ 4.จัดโรงงานให้เป็นระเบียบ การจัดเก็บสินค้า อุปกรณ์การผลิตและวัตถุดิบในการผลิตให้เป็นระเบียบถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ข้าวของในโรงงานที่ได้รับการจัดเก็บอย่างเรียบร้อยจะช่วยลดการเกิดอัคคีภัยได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยให้การดับไฟนั้นเป็นไปอย่างสะดวกและง่ายดาย ประการสำคัญที่สุดคือจัดระเบียบบริเวณอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าไม่ให้มีสิ่งใดกีดขวาง หรือมีเชื้อไฟอันจะทำให้เพลิงลุกลามได้นั่นเอง 5.ระบบไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน หากใครที่อ่านข่าวบ่อยๆ จะพบว่าเพลิงไหม้นั้นมักเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรเสียเป็นส่วนมาก ดังนั้นการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่มาตรฐาน มีการตัดไฟเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจรจะช่วยป้องกันอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือหากจะให้ดีควรว่าจ้างผู้รับเหมาติดตั้งระบบไฟและทำสัญญาเป็นรายปี พร้อมการตรวจสอบระบบไฟฟ้าทุกๆ เดือน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินนั่นเอง นี่คือวิธีการป้องกันไฟไหม้เบื้องต้นในโรงงานให้เช่า หลายคนคงเห็นแล้วว่าการป้องกันไฟไหม้นั้นสามารถเริ่มต้นได้อย่างง่ายๆ ด้วยความรอบคอบและมีสติของผู้ประกอบการ และที่สำคัญที่สุดคือการลงทุนกับระบบต่างๆ ในโรงงาน ทั้งระบบไฟฟ้าที่มีมาตรฐานและระบบการป้องกันไฟไหม้คือสิ่งที่จะช่วยให้โรงงานของคุณรอดพ้นจากการเกิดอัคคีภัยได้อย่างแน่นอน